HET VISBLAD AUGUSTUS 1997

Marco Kraal

HET HOEFIJZER

Kroniek van een karperwater

Ons land kent een groeiend aantal karpervissers, dat niet alleen een visje weet te vangen maar er ook nog over kan schrijven. Bijna elk jaar verschijnen er wel een of twee boeken over onze sportvis no. 1. Opmerkelijk daarbij is dat de techniek van het vissen op karper daarbij steeds vaker op de achtergrond komt te staan. In “Hooked for life” van Bald de Boer bijvoorbeeld, werden de belevenissen van een karpervisser beschreven, terwijl het vorig jaar verschenen “De karper voorbij” van Joris Weijtjens kan worden beschouwd als een literaire autobiografie van een karpervisser.

Ook het kort geleden op de markt verschenen “Het Hoefijzer, kroniek van een karpervisser” is niet echt een boek over materialen & techniek, maar beschrijft de ontwikkeling van een karperwater en haar karpervissers in een periode van 15 jaar.

Dit verse karperboek is geredigeerd en voor een belangrijk deel ook geschreven door Tonny Buijs - lid van de Karper Studiegroep Nederland – in samenwerking met een aantal karpervissers die allen over een vlotte pen blijken te beschikken. Naast een aantal visavonturen waarin we de ontwikkeling van de karpervisserij door de jaren heen kunnen volgen, wordt in “Het Hoefijzer” ruim aandacht besteed aan de biologie van dit viswater. Zonder al te veel wetenschappelijke vaktermen, wordt duidelijk gemaakt welke factoren bepalend zijn voor het wel en wee van een viswater. Opvallend hierbij is, dat in dit boek wordt aangetoond dat een gezonde en zeer goed groeiende karperpopulatie weldegelijk goed samengaat met waterplanten. De slechte naam die karpers tegenwoordig steeds vaker krijgen als bodemwroeters die het water vertroebelen, blijkt dus niet altijd op te gaan. In dit viswater vlak bij Arnhem is de uitbundige groei van waterplanten waarschijnlijk zelfs de belangrijkste reden dat de karper er zo blakend van gezondheid is.

Hoewel in “Het Hoefijzer” een klein, voor de meeste sportvissers in Nederland onbekend, water centraal staat, vind ik het een goed geschreven en prima leesbare “karperroman”. De kroniek van dit kleine watertje lijkt daarmee veel op “Redmire”, het beroemde boek over een van de bekendste Engelse karperwateren. “Het Hoefijzer” is echter niet alleen een prettig leesbaar boek, maar ook een beschrijving van een verantwoord en succesvol visstandbeheer.

Het Hoefijzer; kroniek van een karperwater: 250 pagina’s + 24 pagina’s foto’s (zwart-wit), luxe gebonden met stoffen kaft en omslag.

ISBN-nummer: 90-803589-1-6