Op deze pagina staat een elftal artikelen dat ik in de loop der jaren over karpervissen heb geschreven. Sommige zijn verschenen in het clubblaadje van HSV Elden, andere in De Karper, het verenigingsblad van de KSN (KarperStudiegroep Nederland). Twee verhalen zijn geplaatst in De Karperwereld, een tijdschrift speciaal gericht op karpervissen. En heel blij ben ik met de bijdrage die ik mocht leveren aan het Jubileumboek van de KSN. Dat verhaal wordt hier als pdf aangeboden.

Veel leesplezier!!

En nogmaals: op al het hier gepresenteerde rust copyright!!!

Tonny Buijs